Prevádzkovateľ  internetového obchodu
kidsMAXshop.sk :

Peter Szente PeMAX  
Ľ. Štúra 338/3
941 31 Dvory nad Žitavou

IČO:  46 652 868
DIČ:  1045746042

Zápis v Živnostenskom registri č. 440 – 30964 na OU v Nových Zámkoch

Bankové spojenie:

Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu : 4027302947

Kód banky : 7500

IBAN :    SK56 7500 0000 0040 2730 2947
SWIFT :    CEKOSKBX

Nie sme plátcom  DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú uvedené s DPH.

Zákaznícka Podpora:

Mobil : +421 907 223 510
e-mail :  info@kidsmaxshop.sk

Zodpovedný vedúci :  Peter Szente

Contacts

X